Seznam hlavních zasedání

  • H01 - Tři desetiletí historického bádání v ČR
  • H02 - Historie ve veřejném prostoru. Neutralita, instrumentalizace, aplikace
  • H03 - Význam humanitního vzdělávání v dějinách
  • S01 - Kulatý stůl: Humanitní vědy v kontextu hodnocení výzkumných organizací a jejich financování
  • S02 - Kulatý stůl: Česká historiografie po roce 1990 očima německých historiků
  • S03 - Kulatý stůl: Historie a populismus
  • S04 - Kulatý stůl: Orální historie v době pandemie
  • S05 - Kulatý stůl: Etika historické práce


Publikační výstupy z hlavních zasedání


Úterý - 20. 9., 12.00 - 13.40

J-1 H01 I
Tři desetiletí historického bádání v ČR
Tři desetiletí historického bádání v ČR I

1.  
2.  
prof. PhDr. Jaroslav Pánek, DrSc., Dr. h. c. (Historický ústav AV ČR, v. v. i.)
Česká a obecná tematika na světových historických kongresech 1990–2022

Úterý - 20. 9., 14.00 - 15.40

J-2 H01 II
Tři desetiletí historického bádání v ČR
Tři desetiletí historického bádání v ČR II

1.  
prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D. (Filozofická fakulta, Ostravská univerzita)
Česká historiografie a bohemikální témata na světových kongresech hospodářských dějin počátkem 21. století
2.  
prof. PhDr. Milan Hlavačka, CSc. (Historický ústav AV ČR, v. v. i.)
Etika historické práce v éře společenské proměny (česká historiografie po roce 1989)

Úterý - 20. 9., 16.00 - 17.40


Pozvaní hosté:
Dr. Wolfgang Schwarz (Adalbert Stifter Verein)
Dr. Andreas Wiedemann (Rakouské velvyslanectví v Praze)
Dr. Stefan Lehr (Bundesinstitut für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa, Oldenburg)Diskuze proběhne v německém jazyce.

Pozvaní hosté:
prof. Ing. Štěpán Jurajda, Ph.D. (Centrum pro ekonomický výzkum a doktorská studia, Univerzita Karlova v Praze)
prof. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D. (Filozofická fakulta, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, předsedající Asociace děkanů FF ČR)
doc. PhDr. Luboš Jiráň, CSc. (Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.)

Středa - 21. 9., 11.00 - 12.40

J-5 H02 I
Historie ve veřejném prostoru. Neutralita, instrumentalizace, aplikace
Historie ve veřejném prostoru. Neutralita, instrumentalizace, aplikace I

1.  
doc. PhDr. Zdeněk Hojda, CSc. (Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze)
Pomníky a jejich legitimita v proměnách času
2.  
doc. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D. (Historický ústav AV ČR v. v. i.)
Historické reminiscence jako katalyzátor aktuálních veřejných debat v české společnosti
3.  
doc. Martin Nodl, PhD. (Filosofický ústav AV ČR, v. v. i., Centrum medievistických studií)
Dějiny a politika – nesnadné či až příliš snadné soužití

Středa - 21. 9., 14.00 - 15.40

J-6 H02 II
Historie ve veřejném prostoru. Neutralita, instrumentalizace, aplikace
Historie ve veřejném prostoru. Neutralita, instrumentalizace, aplikace II

1.  
Mgr. Karel Šima, Ph.D. (Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze)
Co je a co není populismus v odborné a veřejné reflexi dějin?
2.  
doc. Kamil Činátl, PhD. (Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze)
K čemu potřebujeme public history?
3.  
prof. PaedDr. Miroslav Vaněk, Ph.D. (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.)
Pandemie covid 19 jako dějinný milník nejen v orálně historických výzkumech

Středa - 21. 9., 16.00 -17.40


Pozvaní hosté:
doc. PhDr. Pavel Mücke, Ph.D. (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.)
Mgr. Jiří Hlaváček, Ph.D. (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.)
Mgr. Jana Wohlmuth Markupová, Ph.D. (Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova v Praze)Pozvaní hosté:
PhDr. Radek Buben, Ph.D. (Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze)
PhDr. Ondřej Slačálek, Ph.D. (Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze)
Mgr. Iveta Coufalová, Ph.D. (Dějiny a současnost / NLN, s. r. o.)
Mgr. Kristina Andělová, Ph.D. (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.)

Čtvrtek - 22. 9., 8.00 - 9.40

J-8 H03 I
Význam humanitního vzdělávání v dějinách
Význam humanitního vzdělávání v dějinách I

1.  
prof. PhDr. Jiří Pešek, CSc. (Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova v Praze)
Humanitní vědy a vzdělanci v 19. a 20. století
2.  
prof. PhDr. Tomáš Petráček, Ph.D. (Katolická teologická fakulta, Univerzita Karlova v Praze a Pedagogická fakulta, Univerzita Hradec Králové)
Duchovní komponenta humanitního vzdělání a společnost v minulosti a dnes, bez nostalgie a idealizace
3.  

Čtvrtek - 22. 9., 10.00 - 11.40


Pozvaní hosté:
doc. Mgr. Radmila Švaříčková Slabáková, Ph.D. (Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci)
PhDr. Jana Horváthová (Muzeum romské kultury)
PhDr. Oldřich Tůma, Ph.D.
J-9 H03 II
Význam humanitního vzdělávání v dějinách
Význam humanitního vzdělávání v dějinách II

1.  
doc. PhDr. Kateřina Králová, Ph.D., M.A. (Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova v Praze)
Historie beze svědků? Humanitní vědy, holocaust a jeho relevance pro dnešní společnost
2.  
doc. Mgr. Denisa Nečasová, Ph.D. (Filozofická fakulta, Masarykova univerzita v Brně)
Gender jako přínos, nebo jako problém?
3.  
doc. PhDr. Pavel Mücke, Ph.D. (Ústav pro soudové dějiny AV ČR v. v. i.)
Teorie (ne)vzdělanosti po česku? Malá úvaha nad postavením humanitních věd v české společnosti po roce 1989

Pozvaní hosté:
doc. PhDr. Ladislav Kudrna, Ph.D. (Ústav pro studium totalitních režimů)
doc. PhDr. Petr Kreuz, Ph.D. (Archiv Hlavního města Prahy)
PhDr. Vojtěch Kyncl, Ph.D. (Historický ústav AV ČR, v. v. i.)
doc. PhDr. Lydia Petráňová, CSc. (Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., členka Etické komise AV ČR)
doc. PhDr. Marie Ryantová, Ph.D. (Filozofická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, členka Etické komise Jihočeské univerzity)
doc. PhDr. Radomír Vlček, CSc. (Historický ústav AV ČR, v. v. i.)
Mgr. Tomáš Konečný (Národní technické muzeum)