Seznam hlavních zasedání

  • H01 - Tři desetiletí historického bádání v ČR
  • H02 - Historie ve veřejném prostoru. Neutralita, instrumentalizace, aplikace
  • H03 - Význam humanitního vzdělávání v dějinách
  • S05 - Kulatý stůl: Etika historické práce

Úterý - 20. 9., 12.00 - 13.40

J-1 H01 I
Tři desetiletí historického bádání v ČR
Tři desetiletí historického bádání v ČR I
1.  
2.  
prof. PhDr. Jaroslav Pánek, DrSc., Dr. h. c. (Historický ústav AV ČR, v. v. i.)
Česká a obecná tematika na světových historických kongresech 1990–2022

Úterý - 20. 9., 14.00 - 15.40

J-2 H01 II
Tři desetiletí historického bádání v ČR
Tři desetiletí historického bádání v ČR II
1.  
prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D. (Filozofická fakulta, Ostravská univerzita)
Česká historiografie a bohemikální témata na světových kongresech hospodářských dějin počátkem 21. století
2.  
prof. PhDr. Milan Hlavačka, CSc. (Historický ústav AV ČR, v. v. i.)
Etika historické práce v éře společenské proměny (česká historiografie po roce 1989)

Úterý - 20. 9., 16.00 - 17.40

Středa - 21. 9., 11.00 - 12.40

J-5 H02 I
Historie ve veřejném prostoru. Neutralita, instrumentalizace, aplikace
Historie ve veřejném prostoru. Neutralita, instrumentalizace, aplikace I
1.  
doc. PhDr. Zdeněk Hojda, CSc. (Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze)
Pomníky a jejich legitimita v proměnách času
2.  
doc. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D. (Historický ústav AV ČR v. v. i.)
Historické reminiscence jako katalyzátor aktuálních veřejných debat v české společnosti
3.  
doc. Martin Nodl, PhD. (Filosofický ústav AV ČR, v. v. i., Centrum medievistických studií)
Dějiny a politika – nesnadné či až příliš snadné soužití

Středa - 21. 9., 14.00 - 15.40

J-6 H02 II
Historie ve veřejném prostoru. Neutralita, instrumentalizace, aplikace
Historie ve veřejném prostoru. Neutralita, instrumentalizace, aplikace II
1.  
Mgr. Karel Šima, Ph.D. (Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze)
Co je a co není populismus v odborné a veřejné reflexi dějin?
2.  
doc. Kamil Činátl, PhD. (Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze)
K čemu potřebujeme public history?
3.  
prof. PaedDr. Miroslav Vaněk, Ph.D. (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.)
Pandemie covid 19 jako dějinný milník nejen v orálně historických výzkumech

Středa - 21. 9., 16.00 -17.40

Čtvrtek - 22. 9., 8.00 - 9.40

J-8 H03 I
Význam humanitního vzdělávání v dějinách
Význam humanitního vzdělávání v dějinách I
1.  
prof. PhDr. Jiří Pešek, CSc. (Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova v Praze)
Humanitní vědy a vzdělanci v 19. a 20. století
2.  
prof. PhDr. Tomáš Petráček, Ph.D. (Katolická teologická fakulta, Univerzita Karlova v Praze a Pedagogická fakulta, Univerzita Hradec Králové)
Duchovní komponenta humanitního vzdělání a společnost v minulosti a dnes, bez nostalgie a idealizace
3.  

Čtvrtek - 22. 9., 10.00 - 11.40

J-9 H03 II
Význam humanitního vzdělávání v dějinách
Význam humanitního vzdělávání v dějinách II
1.  
doc. PhDr. Kateřina Králová, Ph.D., M.A. (Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova v Praze)
Historie beze svědků? Humanitní vědy, holocaust a jeho relevance pro dnešní společnost
2.  
doc. Mgr. Denisa Nečasová, Ph.D. (Filozofická fakulta, Masarykova univerzita v Brně)
Gender jako přínos, nebo jako problém?
3.  
doc. PhDr. Pavel Mücke, Ph.D. (Ústav pro soudové dějiny AV ČR v. v. i.)
Teorie (ne)vzdělanosti po česku? Malá úvaha nad postavením humanitních věd v české společnosti po roce 1989