Místo konání

Kampus Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Pasteurova 1, Ústí nad Labem, 400 96