Místo konání

Kampus Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Pasteurova 1, Ústí nad Labem, 400 96

Příjezd vlakem

Hlavní nádraží ČD – Je třeba projít ulicí proti hlavnímu vchodu nádraží na Mírové náměstí. Odtud ze zastávky „Mírové náměstí„:

  • Výstupní stanice – „Kampus“ – autobus č. 11 nebo trolejbus č. 57, 58, 59. Po vystoupení půjdete ulicí Resslova směrem nahoru a po levé straně uvidíte již areál univerzitního kampusu. Vydáte se spodní branou a půjdete rovně až za univerzitní knihkupectví a po schodech kolem kavárny nahoru. Již od kavárny uvidíte budovu Filozofické fakulty UJEP.
  • Výstupní stanice – „V Besídkách“ – autobus č. 9, 17, 27. Z autobusu na stanici „V Besídkách“ půjdete vpravo po chodníku mezi dlouhým domem (po levici) a garážemi (vpravo), kde dojdete na křižovatku v ulici České mládeže přímo za FF.
  • Výstupní stanice – „Kaufland“ – autobus č. 3. Ze stanice Kaufland se vydáte nahoru ke křižovatce, kde se střetává ulice Klíšská s ulicí České mládeže. Z ulice České mládeže jsou budovy Filozofické fakulty přístupné po kovové podestě.

Ústí nad Labem – západ – Před nádražím je zastávka „Západní nádraží“ (na stejné straně vozovky):

  • Přestupní stanice „Divadlo“ (následující zastávka, na kterou lze dojít pěšky – cca 3-5 minut) – Trolejbusem č. 61, 62. Vystoupíme a přesuneme se na zastávku „Divadlo“ v opačném směru. A využijeme stejných spojů jako při cestě z hlavního nádraží (Mírové náměstí je zastávka před stanicí Divadlo) viz výše.

Příjezd autem

Doporučujeme si předem nastudovat síť jednosměrných ulic, které kolem kampusu procházejí.

Plán areálu