Spotify Facebook Instagram
12. sjezd českých historiků
Profesní setkání historiček a historiků České republiky
20.–22. září 2022 v Ústí nad Labem
Doprovodný program sjezdu zveřejněn Probíhá sběr informací do Lexikonu českých historiků Doprovodný program sjezdu zveřejněn Probíhá sběr informací do Lexikonu českých historiků Doprovodný program sjezdu zveřejněn Probíhá sběr informací do Lexikonu českých historiků

Posterová sekce

Vážené doktorandky, vážení doktorandi,

zveme vás k účasti na posterové sekci v 12. sjezdu českých historiků – Profesním setkání českých historiček a historiků. Hlásit se mohou všichni, jejichž studijním programem jsou historické vědy a chtějí formou posteru prezentovat výsledky svých výzkumů. Poster je možné přihlásit do jednoho z tematických okruhů:

  1. České země, Evropa a svět
  2. Historické prameny
  3. Dějepisectví a dějepis

Věříme, že široké nastavení tematických okruhů otevírá cestu k účasti všem aktivním doktorandkám a doktorandům!

Důležité termíny:

Formální náležitosti:

Audiozáznam zašlete ve formátu: MP3, délka stopy max. 5 minut. Tento záznam bude obsahovat představení badatelského záměru a autora. 

 

Hodnocení posterů bude probíhat dvěma způsoby:

Vítězný poster každého tematického okruhu vybere v průběhu sjezdu odborná komise. Na webu sjezdu bude zároveň vyhlášeno veřejné hlasování, které vybere nejlepší poster, který rovněž obdrží ocenění. Autoři a autorky vítězného posteru každého tematického okruhu a nejlepšího posteru, který vzejde z veřejného hlasování, získají finanční obnos ve výši 10 000 Kč. Vítězové budou vyhlášeni na závěrečném plenárním zasedání sjezdu dne 22. 9. 2022.

Organizátoři si vymezují právo na odmítnutí posteru, který nesplňuje zadání, formální či jiné náležitosti.

Případné dotazy směřujte na adresu: postery.usti2022@gmail.com.Předkládání posterů bylo ukončeno 30. 5. 2022.