Spotify Facebook Instagram
The 12th Congress of Czech Historians
A professional meeting of historians of the Czech Republic
20–22 September 2022 in Ústí nad Labem

Poster section

The winning poster of each thematic area will be selected by an expert committee during the congress. At the same time, a public vote will be announced on the congress website; this will also select the best poster which will also receive an award. The authors of the winning poster of each thematic area and the best poster that emerges from the public vote will receive a financial amount of CZK 10,000. The winners will be announced at the final plenary session of the congress on September 22, 2022. The organizers reserve the right to reject a poster that does not meet the assignment, formal or other requirements.


Přehled posterů

Historické prameny
Databáze dějin všedního dne. Prameny k studiu dějin každodennosti.
Database of everyday history. Sources for the study of everyday history.
Mgr. Veronika Kršková (Univerzita Karlova v Praze)
 • Abstrakt CZ
 • Abstrakt EN
 • Počet hlasů: 6
  Hlasování ukončeno

  Dějepisectví a dějepis
  Historické rybníky mezi kulturním a přírodním dědictvím: zdroj nebezpečí i poučení
  Historical fishponds between cultural and natural heritage: a source of danger and lesson
  Ing. Mgr. Michal Vokurka (Historický ústav)
 • Abstrakt CZ
 • Abstrakt EN
 • Počet hlasů: 5
  Hlasování ukončeno

  Historické prameny
  Hranice stínu: Sociální a životní podmínky lidí v kreativních profesích bez oficiálního zaměstnání v době normalizace
  The boundaries of the shadow: Social and living conditions of people in creative professions without official employment at the time of normalization
  Mgr. Dana Chrastilová (Univerzita J. E. Purkyně v ústí nad Labem (UJEP))
 • Abstrakt CZ
 • Abstrakt EN
 • Počet hlasů: 3
  Hlasování ukončeno

  České země, Evropa a svět
  Bernard Lesfargues a okcitánské obrozenecké hnutí po roce 1945
  Bernard Lesfargues and the Occitan Revival Movement after 1945
  Mgr. Vít Pokorný (Univerzita Karlova v Praze)
 • Abstrakt CZ
 • Abstrakt EN
 • Počet hlasů: 1
  Hlasování ukončeno

  České země, Evropa a svět
  „Soud obecní držen v přítomnost rychtáře a konšelů …“. Poddanská samospráva na panství Velké Žernoseky v raném novověku
  „Municipal court held in the presence of the reeve and councilors.“ The serf self-government on the estate of Velké Žernoseky in the early modern period
  Mgr. Jan Knobloch (Univerzita J. E. Purkyně v ústí nad Labem (UJEP))
 • Abstrakt CZ
 • Abstrakt EN
 • Počet hlasů: 4
  Hlasování ukončeno

  České země, Evropa a svět
  Cechovní řemesla na Slovácku
  The Guild Crafts in Moravian Slovakia
  Mgr. Lenka Kašparovská (Univerzita Karlova (UK))
 • Abstrakt CZ
 • Abstrakt EN
 • Počet hlasů: 0
  Hlasování ukončeno

  České země, Evropa a svět
  Politika ulice a kolektivní násilí roku 1897 v médiích
  Street Politics and Collective Violence of 1897 in Media
  Mgr. David Smrček (Ústav českých dějin, Univerzita Karlova - School of Historical and Cultural Studies, Univerzita ve Vídni)
 • Abstrakt CZ
 • Abstrakt EN
 • Počet hlasů: 20
  Hlasování ukončeno

  České země, Evropa a svět
  Mimořádný sjezd Svazu československých skladatelů - epilog demokratizačního procesu tvůrčí hudební scény
  The Extraordinary Congress of the Czechoslovak Composers’ Association - The Epilogue of the Democratisation Process of the Creative Music Scene
  Mgr. Jiří Jiráček (Univerzita Karlova (UK))
 • Abstrakt CZ
 • Abstrakt EN
 • Počet hlasů: 4
  Hlasování ukončeno

  České země, Evropa a svět
  Činnost jednotek SA v ústeckém vládním kraji Říšské župy Sudety
  The activities of SA in the district of Ústí nad Labem, Reich district of Sudetenland
  Mgr. Eliška Poloprudská (Univerzita J. E. Purkyně v ústí nad Labem (UJEP))
 • Abstrakt CZ
 • Abstrakt EN
 • Počet hlasů: 10
  Hlasování ukončeno

  Historické prameny
  Online příspěvky z cest jako historické prameny
  Online posts on travel as historical sources
  Mgr. Ondřej Štětka (Univerzita Karlova (UK))
 • Abstrakt CZ
 • Abstrakt EN
 • Počet hlasů: 1
  Hlasování ukončeno

  Historické prameny
  Prameny k životnímu cyklu venkovana v raném novověku na příkladu obyvatel farnosti Srbská Kamenice
  Sources on the life cycle phases of peasants in early modern ages on the example of inhabitants of Srbská Kamenice parish
  Mgr. Veronika Lešková (Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP))
 • Abstrakt CZ
 • Abstrakt EN
 • Počet hlasů: 23
  Hlasování ukončeno

  Historické prameny
  Historické prameny k názvům ulic v městě Plzni ve druhé polovině 19. století a na počátku 20. století
  Historical sources to street names in the city of Pilsen in the second half of the 19th century and at the beginning of the 20th century
  Mgr. Kateřina Fantová (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (JU))
 • Abstrakt CZ
 • Abstrakt EN
 • Počet hlasů: 2
  Hlasování ukončeno

  Historické prameny
  Z tištené edice až do databáze - způsob interpretace pramenů různých povah prostřednictvím databáze Sketch Engine
  From printed editions to database - historical sources of various nature interpreted by using Sketch Engine database
  Mgr. Viktor Lestyan (Masarykova univerzita, Ústav pomocných věd historických a archivnictví)
 • Abstrakt CZ
 • Abstrakt EN
 • Počet hlasů: 1
  Hlasování ukončeno

  České země, Evropa a svět
  Ekonomika panství, obraz panství Ždánice v raném novověku
  Manor economy, image of the Ždánice estate in the early modern period
  Mgr. Lada Dittrichová (Univerzita J. E. Purkyně v ústí nad Labem (UJEP))
 • Abstrakt CZ
 • Abstrakt EN
 • Počet hlasů: 1
  Hlasování ukončeno

  České země, Evropa a svět
  Vodní hrad jako polabský fenomén
  Water Castle as an Elbe Phenomenon
  Mgr. Eliška Coubalová (Univerzita J. E. Purkyně v ústí nad Labem (UJEP))
 • Abstrakt CZ
 • Abstrakt EN
 • Počet hlasů: 2
  Hlasování ukončeno

  České země, Evropa a svět
  Olomouc za pruského obležení v roce 1758
  Olomouc during the Prussian siege in 1758
  Mgr. Radek Petřík (Filozofická fakulta, Univerzita Hradec Králové)
 • Abstrakt CZ
 • Abstrakt EN
 • Počet hlasů: 0
  Hlasování ukončeno

  České země, Evropa a svět
  Korpus cestopisů: Jak vypadal svět za hranicemi očima českých cestovatelů?
  Corpus of Travelogues: What was the world beyond the borders like throught the eyes of Czech travelers?
  Mgr. Kristýna Nováková Mgr. Ivana Platilová Mgr. Zdeněk Polách (Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci)
 • Abstrakt CZ
 • Abstrakt EN
 • Počet hlasů: 0
  Hlasování ukončeno

  Historické prameny
  Královédvorská městská kancelář v době předbělohorské
  The town office of Dvůr Králové in the era proceeding White Mountain
  Barbora Herčíková (Univerzita Hradec Králové)
 • Abstrakt CZ
 • Abstrakt EN
 • Počet hlasů: 0
  Hlasování ukončeno

  Historické prameny
  Stopy industriálního dědictví Chabařovic
  Vestiges of Industrial Heritage of the town Chabařovice
  Mgr. Monika Stará (Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem)
 • Abstrakt CZ
 • Abstrakt EN
 • Počet hlasů: 4
  Hlasování ukončeno

  České země, Evropa a svět
  Zjevování mrtvých v Českých zemích raného novověku
  Apparitions of the Dead in Early Modern Bohemian Lands
  Mgr. Helena Chalupová (Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze)
 • Abstrakt CZ
 • Abstrakt EN
 • Počet hlasů: 3
  Hlasování ukončeno