List of Main sessions

  • H01 - Three Decades of Historical Research in the Czech Republic
  • H02 - History in Public Space. Neutrality, Instrumentalization, and Application
  • H03 - The Importance of Humanities Education in History
  • S01 - Humanities in the Context of Evaluation of Research Organizations and Their Funding
  • S02 - Czech Historiography after 1990 Through the Eyes of German Historians
  • S03 - History and Populism
  • S04 - Oral History in the Times of Pandemic
  • S05 - Ethics of Historical Work
  • S06 - Memory Inventory: How Does Czech Society Relate to the Past?


Publikační výstupy z hlavních zasedání


Tuesday 20th Sep, 12.00 - 13.40

J-1 H01 I
Tři desetiletí historického bádání v ČR
Tři desetiletí historického bádání v ČR I

1.  
2.  
prof. PhDr. Jaroslav Pánek, DrSc., Dr. h. c. (Historický ústav AV ČR, v. v. i.)
Česká a obecná tematika na světových historických kongresech 1990–2022

Tuesday 20th Sep, 14.00 - 15.40

J-2 H01 II
Tři desetiletí historického bádání v ČR
Tři desetiletí historického bádání v ČR II

1.  
prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D. (Filozofická fakulta, Ostravská univerzita)
Česká historiografie a bohemikální témata na světových kongresech hospodářských dějin počátkem 21. století
2.  
prof. PhDr. Milan Hlavačka, CSc. (Historický ústav AV ČR, v. v. i.)
Etika historické práce v éře společenské proměny (česká historiografie po roce 1989)

Tuesday 20th Sep, 16.00 - 17.40


Pozvaní hosté:
Dr. Wolfgang Schwarz (Adalbert Stifter Verein)
Dr. Andreas Wiedemann (Rakouské velvyslanectví v Praze)
Dr. Stefan Lehr (Bundesinstitut für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa, Oldenburg)Diskuze proběhne v německém jazyce.

Pozvaní hosté:
prof. Ing. Štěpán Jurajda, Ph.D. (Centrum pro ekonomický výzkum a doktorská studia, Univerzita Karlova v Praze)
prof. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D. (Filozofická fakulta, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, předsedající Asociace děkanů FF ČR)
doc. PhDr. Luboš Jiráň, CSc. (Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.)

Wednesday 21th Sep, 11.00 - 12.40

J-5 H02 I
Historie ve veřejném prostoru. Neutralita, instrumentalizace, aplikace
Historie ve veřejném prostoru. Neutralita, instrumentalizace, aplikace I

1.  
doc. PhDr. Zdeněk Hojda, CSc. (Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze)
Pomníky a jejich legitimita v proměnách času
2.  
doc. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D. (Historický ústav AV ČR v. v. i.)
Historické reminiscence jako katalyzátor aktuálních veřejných debat v české společnosti
3.  
doc. Martin Nodl, PhD. (Filosofický ústav AV ČR, v. v. i., Centrum medievistických studií)
Dějiny a politika – nesnadné či až příliš snadné soužití

Wednesday 21th Sep, 14.00 - 15.40

J-6 H02 II
Historie ve veřejném prostoru. Neutralita, instrumentalizace, aplikace
Historie ve veřejném prostoru. Neutralita, instrumentalizace, aplikace II

1.  
Mgr. Karel Šima, Ph.D. (Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze)
Co je a co není populismus v odborné a veřejné reflexi dějin?
2.  
doc. Kamil Činátl, PhD. (Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze)
K čemu potřebujeme public history?
3.  
prof. PaedDr. Miroslav Vaněk, Ph.D. (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.)
Pandemie covid 19 jako dějinný milník nejen v orálně historických výzkumech

Wednesday 21th Sep, 16.00 -17.40


Pozvaní hosté:
doc. PhDr. Pavel Mücke, Ph.D. (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.)
Mgr. Jiří Hlaváček, Ph.D. (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.)
Mgr. Jana Wohlmuth Markupová, Ph.D. (Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova v Praze)Pozvaní hosté:
PhDr. Radek Buben, Ph.D. (Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze)
PhDr. Ondřej Slačálek, Ph.D. (Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze)
Mgr. Iveta Coufalová, Ph.D. (Dějiny a současnost / NLN, s. r. o.)
Mgr. Kristina Andělová, Ph.D. (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.)

Thursday 22th Sep, 8.00 - 9.40

J-8 H03 I
Význam humanitního vzdělávání v dějinách
Význam humanitního vzdělávání v dějinách I

1.  
prof. PhDr. Jiří Pešek, CSc. (Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova v Praze)
Humanitní vědy a vzdělanci v 19. a 20. století
2.  
prof. PhDr. Tomáš Petráček, Ph.D. (Katolická teologická fakulta, Univerzita Karlova v Praze a Pedagogická fakulta, Univerzita Hradec Králové)
Duchovní komponenta humanitního vzdělání a společnost v minulosti a dnes, bez nostalgie a idealizace
3.  

Thursday 22th Sep, 10.00 - 11.40


Pozvaní hosté:
doc. Mgr. Radmila Švaříčková Slabáková, Ph.D. (Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci)
PhDr. Jana Horváthová (Muzeum romské kultury)
PhDr. Oldřich Tůma, Ph.D.
J-9 H03 II
Význam humanitního vzdělávání v dějinách
Význam humanitního vzdělávání v dějinách II

1.  
doc. PhDr. Kateřina Králová, Ph.D., M.A. (Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova v Praze)
Historie beze svědků? Humanitní vědy, holocaust a jeho relevance pro dnešní společnost
2.  
doc. Mgr. Denisa Nečasová, Ph.D. (Filozofická fakulta, Masarykova univerzita v Brně)
Gender jako přínos, nebo jako problém?
3.  
doc. PhDr. Pavel Mücke, Ph.D. (Ústav pro soudové dějiny AV ČR v. v. i.)
Teorie (ne)vzdělanosti po česku? Malá úvaha nad postavením humanitních věd v české společnosti po roce 1989

Pozvaní hosté:
doc. PhDr. Ladislav Kudrna, Ph.D. (Ústav pro studium totalitních režimů)
doc. PhDr. Petr Kreuz, Ph.D. (Archiv Hlavního města Prahy)
PhDr. Vojtěch Kyncl, Ph.D. (Historický ústav AV ČR, v. v. i.)
doc. PhDr. Lydia Petráňová, CSc. (Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., členka Etické komise AV ČR)
doc. PhDr. Marie Ryantová, Ph.D. (Filozofická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, členka Etické komise Jihočeské univerzity)
doc. PhDr. Radomír Vlček, CSc. (Historický ústav AV ČR, v. v. i.)
Mgr. Tomáš Konečný (Národní technické muzeum)