Spotify Facebook Instagram
12. sjezd českých historiků
Profesní setkání historiček a historiků České republiky
20.–22. září 2022 v Ústí nad Labem
Doprovodný program sjezdu zveřejněn Probíhá sběr informací do Lexikonu českých historiků Doprovodný program sjezdu zveřejněn Probíhá sběr informací do Lexikonu českých historiků Doprovodný program sjezdu zveřejněn Probíhá sběr informací do Lexikonu českých historiků

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

srdečně Vás zveme na 12. setkání historické obce ČR, které se tentokrát bude konat v Ústí nad Labem  ve dnech 20.–22. 9. 2022. Ve spolupráci se Sdružením historiků ČR se na jeho zabezpečení a organizaci bude podílet Katedra historie a Katedra archivnictví a pomocných věd historických Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Do univerzitního kampusu jsou zváni nejen historičky a historikové z akademických i dalších odborných pracovišť, ale i kolegyně a kolegové z příbuzných oborů či vyučující dějepisu. 

Rádi bychom navázali na všechna předchozí setkání, která mají již dlouhou tradici. Chtěli bychom zároveň reagovat na to, jak jsou v poslední době nejen historické, ale všechny humanitní obory v rámci systému hodnocení a financování vědy marginalizovány. Proto jsme pro plenární zasedání sjezdu zvolili témata, kterými bychom chtěli podtrhnout nezastupitelnou roli historie a historického bádání v kontextu humanitních věd a jejich význam pro společnost:

 • význam humanitního vzdělávání v dějinách,
 • tři desetiletí historického bádání v ČR,
 • historie ve veřejném prostoru. Neutralita, instrumentalizace, aplikace.

Ústecké setkání bude vycházet z osvědčených kongresových konceptů a nabídne též  v respektu k pluralitnímu charakteru historického bádání možnost volných panelů, jejichž témata vzejdou z historické obce. Vedle tradičního vyhlášení Ceny Josefa Pekaře se dále můžete těšit na doktorandskou posterovou sekci, přednášky i speciální sekci zahraničních hostů, workshopy pro učitele dějepisu a bohatý doprovodný program. Jeho cílem bude nejen ukázat hostům mnohdy skryté krásy města Ústí nad Labem, ale také ho představit jako výjimečnou, nikoli vyloučenou lokalitu. Součástí doprovodného programu bude možnost prohlídky expozice Naši Němci. 

Věříme, že ač se v době příprav sjezdu stále potýkáme s celosvětovou pandemií, v příštím roce se setkání uskuteční svobodně, bez omezení a mimořádných opatření. 

Těšíme se na Vás v Ústí nad Labem!

Organizátoři:

Organizační výbor:

Filozofická fakulta, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem  

 • Doc. PhDr. Václav Drška, Ph.D.
 • Prof. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D.
 • Mgr. Stanislava Musilová, Ph.D. (LEXIKON)
 • Mgr. Táňa Šimková, Ph.D.
 • Mgr. David Tomíček, Ph.D.
 • Mgr. Tomáš Velička, Ph.D.
 • Doc. Mgr. Martin Veselý, Ph.D.
 • Mgr. Vilém Zábranský, Ph.D.

Sdružení historiků ČR

 • Prof. PhDr. Martin Holý, Ph.D.
 • Prof. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D. 
 • Prof. PhDr. Jiří Kocian, CSc.
 • Doc. PhDr. Václav Ledvinka, CSc.
 • Doc. Mgr. Tomáš Malý, Ph.D.
 • Prof. PhDr. Jaroslav Pánek, DrSc.
 • Doc. PhDr. Marie Ryantová, CSc.
 • Prof. PhDr. Petr Vorel, CSc.

Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci

 • Doc. Mgr. Radmila Švaříčková Slabáková, Ph.D.

Sjezdy československých/českých historiků v minulosti:

 1. sjezd československých historiků, Praha, září 1937
 2. sjezd československých historiků, Praha, 5.–11. října 1947
 3. sjezd československých historiků, Praha, 16.–19. září 1959
 4. sjezd československých historiků, Brno, 27.–29. září 1966
 5. sjezd československých historiků, Praha, 19.–21. února 1982
 6. sjezd československých historiků, Praha, 9.–11. února 1989
 7. sjezd českých historiků, Praha, 24.–26. září 1993
 8. sjezd českých historiků, Hradec Králové, 10.–12. září 1999
 9. sjezd českých historiků, Pardubice, 6.–8. září 2006
 10. sjezd českých historiků, Ostrava, 14.–16. září 2011
 11. sjezd českých historiků. Profesní setkání historiček a historiků České republiky, Olomouc, 13.–15. září 2017

Plakát sjezdu ke stažení.

Vaše případné dotazy rádi zodpovíme na emailu: historieusti2022@ujep.cz

Důležité termíny

Podávání návrhů panelů
od 1. 10. 2021 do 30. 11. 2021
Podávání návrhů příspěvků
od 10. 1. 2022 do 28. 2. 2022
Zveřejnění programu
30. 3. 2022
Včasná registrace pro referující i posluchačstvo
od 10. 1. 2022 do 30. 4. 2022
Ukončení registrace
31. 7. 2022

Lexikon českých historiků

V rámci přípravy 12. sjezdu českých historiků - Profesního setkání historiček a historiků České republiky probíhá v letošním roce také sběr informací pro realizaci dalšího svazku Lexikonu historiků a historiček ČR. Údaje vložené do databáze budou propojeny s portálem Bibliografie dějin Českých zemí Historického ústavu AV ČR v. v. i.

Databáze pro vkládání informací do Lexikonu historiků a historiček ČR

Partneři

Časopis Dějiny a současnost
Muzeum městá Ústí nad Labem

Sjezd podporují

Primátor Statutárního města Ústí nad Labem PhDr. Ing. Petr Nedvědický
Hejtman Ústeckého kraje Ing. Jan Schiller
Emeritní rektor Palackého univerzity v Olomouci a náměstek ministra školství prof. PhDr. Jaroslav Milller, Ph.D. / 11_Olomouc_2017
Rektor Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D. / 12_Ústí nad Labem_2022
Rektor Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích prof. PhDr. Bohumil Jiroušek, Ph.D. / 13_České Budějovice_2027

Cena Josefa Pekaře

Bližší informace o možnosti zúčastnit se 20. ročníku soutěže o Cenu Josefa Pekaře, kterou pořádá Sdružení historiků ČR (Historický klubu 1872) a výbor Pekařovy společnosti Českého ráje, naleznete zde: http://www.sdruzenihistoriku.cz/