Spotify Facebook Instagram
12. sjezd českých historiků
Profesní setkání historiček a historiků České republiky
20.–22. září 2022 v Ústí nad Labem

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

rádi bychom se touto cestou obrátili na všechny, kteří se zúčastnili 12. sjezdu českých historiků – Profesního setkání historiček a historiků ČR, který se ve dnech 20.–22. 9. 2022 konal v Ústí nad Labem. Děkujeme všem, kteří se podíleli na odborném programu, zejména garantům a garantkám hlavních i volných panelů, moderátorům kulatých stolů i jejich hostům a všem, kteří připravili referáty a vstupovali do probíhajících diskusí. Velmi si vážíme konsenzuálního a zodpovědného přístupu všech, kteří přispěli ke zdárnému průběhu jednání. Poděkování zaslouží i kolegyně a kolegové, kteří pro zúčastněné připravili doprovodný program.
Věříme, že se nám podařilo v současné komplikované situaci i ve světle aktuálních událostí apelovat na význam a důležitost humanitních věd, jejichž podstatnou součástí je i historický výzkum, a upozornit na jejich nezastupitelnost a význam pro udržení společenského konsenzu a demokratických principů fungování naší společnosti.
12. sjezd českých historiků je již minulostí, ale jeho připomínkou zůstává tento web, na němž naleznete odkazy na všechny mediální ohlasy sjezdu, pořízené videoreportáže a podcasty, aktualizovány jsou a i nadále budou informace k publikování textů v rámci jednotlivých panelů.
Těšíme se na Vaši případnou zpětnou vazbu, přejeme pořadatelům 13. sjezdu českých historiků, Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, hodně zdaru a těšíme se na viděnou v roce 2027 !

Za sjezdový výbor
prof. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D.
děkanka FF UJEP

 

Záznam závěrečného plenárního zasedání

Diskuze Historie českých zemí mezi Západem a Východem


 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

srdečně Vás zveme na 12. setkání historické obce ČR, které se tentokrát bude konat v Ústí nad Labem  ve dnech 20.–22. 9. 2022. Ve spolupráci se Sdružením historiků ČR se na jeho zabezpečení a organizaci bude podílet Katedra historie a Katedra archivnictví a pomocných věd historických Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Do univerzitního kampusu jsou zváni nejen historičky a historikové z akademických i dalších odborných pracovišť, ale i kolegyně a kolegové z příbuzných oborů či vyučující dějepisu. 

Rádi bychom navázali na všechna předchozí setkání, která mají již dlouhou tradici. Chtěli bychom zároveň reagovat na to, jak jsou v poslední době nejen historické, ale všechny humanitní obory v rámci systému hodnocení a financování vědy marginalizovány. Proto jsme pro plenární zasedání sjezdu zvolili témata, kterými bychom chtěli podtrhnout nezastupitelnou roli historie a historického bádání v kontextu humanitních věd a jejich význam pro společnost:

 • význam humanitního vzdělávání v dějinách,
 • tři desetiletí historického bádání v ČR,
 • historie ve veřejném prostoru. Neutralita, instrumentalizace, aplikace.

Ústecké setkání bude vycházet z osvědčených kongresových konceptů a nabídne též  v respektu k pluralitnímu charakteru historického bádání možnost volných panelů, jejichž témata vzejdou z historické obce. Vedle tradičního vyhlášení Ceny Josefa Pekaře se dále můžete těšit na doktorandskou posterovou sekci, přednášky i speciální sekci zahraničních hostů, workshopy pro učitele dějepisu a bohatý doprovodný program. Jeho cílem bude nejen ukázat hostům mnohdy skryté krásy města Ústí nad Labem, ale také ho představit jako výjimečnou, nikoli vyloučenou lokalitu. Součástí doprovodného programu bude možnost prohlídky expozice Naši Němci. 

Věříme, že ač se v době příprav sjezdu stále potýkáme s celosvětovou pandemií, v příštím roce se setkání uskuteční svobodně, bez omezení a mimořádných opatření. 

Těšíme se na Vás v Ústí nad Labem!

Organizátoři:

Organizační výbor:

Filozofická fakulta, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem  

 • Doc. PhDr. Václav Drška, Ph.D.
 • Prof. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D.
 • Mgr. Stanislava Musilová, Ph.D. (LEXIKON)
 • Mgr. Táňa Šimková, Ph.D.
 • Mgr. David Tomíček, Ph.D.
 • Mgr. Tomáš Velička, Ph.D.
 • Doc. Mgr. Martin Veselý, Ph.D.
 • Mgr. Vilém Zábranský, Ph.D.

Sdružení historiků ČR

 • Prof. PhDr. Martin Holý, Ph.D.
 • Prof. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D. 
 • Prof. PhDr. Jiří Kocian, CSc.
 • Doc. PhDr. Václav Ledvinka, CSc.
 • Doc. Mgr. Tomáš Malý, Ph.D.
 • Prof. PhDr. Jaroslav Pánek, DrSc.
 • Doc. PhDr. Marie Ryantová, CSc.
 • Prof. PhDr. Petr Vorel, CSc.

Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci

 • Doc. Mgr. Radmila Švaříčková Slabáková, Ph.D.

Sjezdy československých/českých historiků v minulosti:

 1. sjezd československých historiků, Praha, září 1937
 2. sjezd československých historiků, Praha, 5.–11. října 1947
 3. sjezd československých historiků, Praha, 16.–19. září 1959
 4. sjezd československých historiků, Brno, 27.–29. září 1966
 5. sjezd československých historiků, Praha, 19.–21. února 1982
 6. sjezd československých historiků, Praha, 9.–11. února 1989
 7. sjezd českých historiků, Praha, 24.–26. září 1993
 8. sjezd českých historiků, Hradec Králové, 10.–12. září 1999
 9. sjezd českých historiků, Pardubice, 6.–8. září 2006
 10. sjezd českých historiků, Ostrava, 14.–16. září 2011
 11. sjezd českých historiků. Profesní setkání historiček a historiků České republiky, Olomouc, 13.–15. září 2017

Plakát sjezdu ke stažení.

Vaše případné dotazy rádi zodpovíme na emailu: historieusti2022@ujep.cz

Videoreportáž

Připravila Regionální televize Ústecka
Zobrazit

Fotogalerie

Připomeňte si proběhlé setkání na fotkách
Zobrazit fotogalerii

Zpětná vazba!

Jak jste vnímali uplynulé tři jednací dny? Váš názor nás zajímá! Děkujeme.
Přidat ohlas

Lexikon českých historiků

V rámci přípravy 12. sjezdu českých historiků - Profesního setkání historiček a historiků České republiky probíhá v letošním roce také sběr informací pro realizaci dalšího svazku Lexikonu historiků a historiček ČR. Údaje vložené do databáze budou propojeny s portálem Bibliografie dějin Českých zemí Historického ústavu AV ČR v. v. i.

Databáze pro vkládání informací do Lexikonu historiků a historiček ČR

Cena Josefa Pekaře

Vítězkou 20. ročníku Ceny Josefa Pekaře se stala PhDr. Michaela Žáková, Ph.D. z Historického ústavu AV ČR s knižní publikací "Tereziánský ústav šlechtičen na Pražském hradě".