Workshop pro učitele dějepisu

„Pátrame po reči Iného“

doc. PaeDr. Viliam Kratochvíl, PhD.
Metodický princíp multiperspektivity vo výučbe dejepisu

Datum konání: 19. září 2022

Zájemci se mohou hlásit do 12. 9. 2022

  • na e-mailu: josef.marc@ujep.cz
  • kapacita účastníků je omezena
  • místo konání je Filozofická fakulta UJEP, Pasteurova 13, Ústí nad Labem 400 96
Anotace workshopu:
Na základě učebních figur a praktických ukázek práce s nimi V. Kratochvíl představí možné varianty zacházení především s písemnými prameny. Analýza jednotlivých figur poslouží ke konkretizaci představ, co znamená moderní a perspektivní výuka minulosti ve středoevropském prostoru.