Ochrana osobních údajů

Poučení o zpracování osobních údajů na 12. sjezdu českých historiků 20.–22. září 2022 v Ústí nad Labem

 

  1. Správcem osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „Nařízení“) je Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, se sídlem Pasteurova 3544/1, 400 96 Ústí nad Labem, IČ 44555601 (dále jen „Správce“). Pověřence pro ochranu osobních údajů lze kontaktovat na adrese poverenec@ujep.cz nebo tel. č. 475 286 350, 720 073 202.

 

  1. V souvislosti s výše uvedenou akcí zpracovává Správce osobní údaje účastníků v rozsahu osobních údajů uvedených v registračním formuláři, čísla bankovního účtu či platební karty dle zvolené platební metody, údajů o platbě a přihlašovacích údajů do profilu účastníka pro účely organizace této akce, a to po dobu organizace akce a 5 let po ukončení akce.

 

  1. Vyplněním a odesláním přihlášky vzniká mezi účastníkem a Správcem smlouva o poskytování služeb spočívajících v organizaci uvedené akce a osobní údaje účastníků jsou tak zpracovávány pouze v rozsahu nezbytném pro plnění takové smlouvy. Číslo bankovního účtu, příp. platební karty a údaje o platbách jsou zpracovávány také z důvodu plnění právních povinností Správce vyplývajících z právních předpisů upravujících vedení účetnictví a hospodaření Správce.

 

  1. Výše uvedené osobní údaje zpracovávají pověření zaměstnanci Správce.

 

  1. Podle Nařízení máte právo požadovat po Správci sdělení, jaké osobní údaje o vaší osobě zpracovává, požadovat kopii těchto údajů, přístup k těmto údajům a provedení aktualizace nebo opravy osobních údajů, příp. omezení zpracování těchto údajů, právo požadovat výmaz zpracovávaných osobních údajů, právo na jejich přenositelnost a v případě pochybností o zákonném zpracování osobních údajů právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

 

  1. Další informace Správce o ochraně soukromí naleznete zde.