Rezidence biskupů i hrdé královské město: Litoměřice

městská památková rezervace, dům Kalich, katedrála sv. Štěpána

Garant: PhDr. Filip Hrbek, katedra historie FF UJEP

Termín: čtvrtek 22. 9., odjezd z kampusu UJEP v 15.00 hod., návrat do kampusu UJEP cca v 19.00 hod. se zastávkou u nádraží v Lovosicích a u Hlavního nádraží v Ústí nad Labem.

 

Od 10. století hradské centrum, od 13. století královské město a od 17. století město biskupské. Tisíciletá historie litoměřické aglomerace přinesla do tohoto významného opěrného bodu na řece Labi mnoho zahraničních vlivů, postupně všechny stavební slohy a z Litoměřic učinila sídlo, jehož význam mnohdy dosahoval i nadregionálního významu. Litoměřice se na rozdíl od Ústí nad Labem nestaly v 19. století průmyslovým městem, a tak si i navzdory bombardování za druhé světové války a asanaci jádra v 50. letech minulého století zachovaly charakter historického města, které do dnešních dnů zůstává pomníkem zapomenuté krásy a slávy královských měst severozápadních Čech. Komentovaná procházka po městské památkové rezervaci mapující historický vývoj města doplněná o návštěvu nejzajímavější světské památky, domu U Kalicha, i nejdůležitější církevní památky, katedrály sv. Štěpána se zvonicí.