Po stopách saské renesance

Kostel sv. Floriána v Krásném Březně, kostel sv. Jakuba Většího ve Svádově, kostel sv. Václava ve Valtířově

Garant: PhDr. Petr Hrubý, Národní památkový ústav, ÚOP v Ústí nad Labem

Termín: čtvrtek 22. 9., odjezd z kampusu UJEP v 15.00 hod., návrat do kampusu UJEP cca v 18.00 hod. se zastávkou u Hlavního nádraží v Ústí nad Labem.

V rámci krátké exkurze za památkami tzv. saské renesance navštívíme kostely, které vznikly či byly rozšířeny díky donátorské činnosti původně saských šlechtických rodů, a to Bünauskými z Bünau a Salhauseny ze Salhausenu. Exkurze se nebude soustředit pouze na architekturu jednotlivých kostelů, ale cílem bude také poznání poměrně unikátního mobiliáře (oltáře, kazatelny, křtitelnice, sepulkrální památky) v jednotlivých stavbách. Tento mobiliář vznikl jako intaktní součást renesančních staveb a je mnohdy dílem renomovaných saských sochařů, např. Melchiora Kuntze, Lorenze Hornunga, kteří zároveň při zpracování jednotlivých děl ctili luterskou konfesi objednavatelů.