Paměť holocaustu: Terezín

Malá pevnost, Muzeum holocaustu

Garant exkurze: Josef Märc, katedra historie FF UJEP

Termín: čtvrtek 22. 9., odjezd z kampusu UJEP v 15.00 hod., návrat do kampusu UJEP cca v 19.00 hod. se zastávkou u nádraží v Lovosicích a u Hlavního nádraží v Ústí nad Labem.

Terezínské možnosti, instituce a vzpomínky

Krátká „úvodní“ prohlídka po místech připomínání i nepřipomínání šoa v prostorech bývalého terezínského ghetta za doprovodu vybraných osobních svědectví a vzpomínek s úvahami, jak zprostředkovat paměť místa především mladým návštěvníkům.