Komentované prohlídky Muzea města Ústí nad Labem – expozice Naši Němci

Garant: PhDr. Tomáš Okurka, Ph.D., katedra historie FF UJEP a Muzeum města Ústí nad Labem

Termín: v průběhu celého sjezdu 20.–22. 9. Na konkrétní termíny bude možné se zapsat v rámci registrace při příjezdu na sjezd.

 

V listopadu 2021 byla v ústeckém muzeu otevřena dlouho očekávaná expozice Naši Němci. Ve 22 výstavních místnostech představuje dějiny německojazyčného obyvatelstva v českých zemích a vývoj česko-německých vztahů. Výstava pokrývá dlouhé časové období od středověku do 20. století. Vedle politického vývoje se věnuje ve velké míře také hospodářským dějinám, umění, lidové kultuře či sportu. Expozici vytvořilo Collegium Bohemicum za podpory Ministerstva kultury ČR, Statutárního města Ústí nad Labem a Česko-německého fondu budoucnosti.