Komentovaná procházka po Klíši – okolí kampusu plné překvapení

Zdroj: Archiv města Ústí nad Labem

Zdroj: Archiv města Ústí nad Labem

Garant: Tereza Šťastná, Centrum dokumentace a digitalizace kulturního dědictví FF UJEP

Termín: v průběhu celého sjezdu 20.–22. 9. Na konkrétní termíny bude možné se zapsat v rámci registrace při příjezdu na sjezd.

Kapacita: 10 osob na prohlídku.

Začátek: U křižovatky ulic České mládeže a Mezidomí, nad Filozofickou fakultou UJEP.

Délka vycházky: 1,5–2 hodiny

Zastavení: 11

 

Klíše bylo připojeno k městu Ústí nad Labem v roce 1899 a prošlo turbulentní přeměnou z vesnice tradičního, venkovského rázu do moderní vilové čtvrti a stalo se přímým svědkem průmyslového rozvoje města. Tato čtvrt´ plánovaná s ideou zahradního města je bohatá na množství architektonických slohů od heimatstilu přes funkcionalismus, socialistický realismus až po stavby modernistické z konce 20. století. Její poloha v úpatí Střížovického vrchu, lemovaná průmyslovou čtvrtí na jihovýchodním svahu Ovčího vrchu, volně přecházející do údolí podél toku Klíšského potoka až ke hranicím čtvrti Bukov, tvoří unikátní prostředí, jehož podstatným faktem zůstává, že přirozeně splývá se samotným centrem města a je jeho plnohodnotnou součástí. Procházka začíná mezi třemi etapami výstavby ze třetiny 20. století od městských architektů Franze Josefa Arnolda a Ernsta Kroba, kteří se významně zasloužili o podobu Klíše. Pokračuje do míst původní návsi, do parčíku před vysokoškolskými kolejemi, kde ještě v 50. letech 20. století stála společně s rybníkem kaplička sv. Floriána. Naproti se rozkládal panský dvůr s tvrzí ze 16. století. Procházka pokračuje kolem nejstarší stále stojící stavby bývalé Klíše, která již přes sto let slouží stejnému účelu jako pivnice. Dalším zastavením je Hvězda, náměstí koncipované jako velkorysý centrální prostor. Procházka dále pokračuje v úpatí Střížovického vrchu ulicí Střížovická a Gočárova k rodinným vilám, které vznikly v roce 1920 jako první developerské projekty. Následuje zastavení u skvostů funkcionalismu od architekta Erwina Katony. Další zastávkou je Alešova ulice, která nám ukáže nejstarší vilovou zástavbu z let 1910 v architektonickém slohu heimatstil. Devátá zastávka nám odkryje příběh vily z výherního losu z roku 1903. Dále procházka vede kolem základní školy od architekta Josefa Gočára a je zakončená v prostorách kampusu UJEP, který se zrodil z areálu bývalé nemocnice. Procházka po Klíši je koncipovaná tak, aby se návštěvník dozvěděl příběh tohoto místa a pochopil urbanistický vývoj a transformaci vesničky tradičního rázu v moderní městskou čtvrť.