Spotify Facebook Instagram
12. sjezd českých historiků
Profesní setkání historiček a historiků České republiky
20.–22. září 2022 v Ústí nad Labem


Ohlasy v médiích

Cena děkana FF UP

Vítězné práce:

1. místo
PhDr. Michal Kurz (ÚČD FF UK),
„Do služeb lidu!“ Historické dědictví jakou součást ideálu „socialistického města“ v období padesátých let

2. místo
Mgr. Tomáš Pánek (HÚ FF MU),
Národně-ideologické ukotvení rodopisného bádání a rodinných historií v českých zemích 1918–1948 (Se zvláštním zřetelem na období druhé republiky a nacistické okupace)

3. místo
Mgr. Lucie Dušková (ÚHSD FF UK),
Noční každodennost v Československu 1945-1960

Cena Josefa Pekaře

Cenu Josefa Pekaře získala Mgr. Michaela Závodná, Ph.D. (CHSD FF OU) za knihu Koleje a město. Problematika městské kolejové dopravy ve vybraných moravských a slezských městech v letech 1850 – 1918.
České Budějovice – Ostrava 2016.

Prezentace nakladatelství a prodej knih za zvýhodněnou cenu

Umělecké centrum FF UP Konvikt, Univerzitní 3, 2. patro

Seznam nakladatelství

Posterové prezentace

 • Umělecké centrum FF UP Konvikt, Univerzitní 3, 1. patro
 • Představení posterů: pátek 15. 9., 10.00-12.00

 • Zobrazit seznam přijatých prezentací

  Důležité termíny


  Podávání návrhů panelů
  do 30. 9. 2016
  Rozhodnutí o přijetí panelu
  do 31. 10. 2016
  Podávání návrhů příspěvků
  do 15. 1. 2017
  Rozhodnutí o přijetí příspěvku
  do 28. 2. 2017
  Včasná registrace pro referující i posluchačstvo
  do 30. 4. 2017